Krajinska arhitektura

Krajinska arhitektura je eno od temeljnih delovnih področij delovanja našega podjetja že od njegove ustanovitve. Naše delo vključuje vrednotenje krajine in pripravo krajinskoarhitekturnih rešitev v okviru prostorsko načrtovalskih projektov, kot so prostorski planski in izvedbeni akti, študije variant, urbanistični načrti in študije zelenih sistemov, v okviru presojanja vplivov na okolje pa tudi vrednotenje vplivov na krajino, ki jih utegnejo povzročiti najrazličnejši posegi v prostor. Izdelujemo tudi načrte krajinske arhitekture kot del projektne dokumentacije za urejanje zelenih in drugih odprtih površin v naseljih, kot so parki, pokopališča, igrišča in športnorekreacijske ureditve ter za ureditve površin ob vodotokih ter cestah, čistilnih napravah in drugih infrastrukturnih objektih: Pri tem nam je cilj oblikovati odprti prostor, ki bo prijeten, varen in funkcionalen.

Krajinska arhitektura je eno od temeljnih delovnih področij delovanja našega podjetja že od njegove ustanovitve. Pri tem nam je cilj oblikovati prijetno življenjsko okolje in odprti prostor, ki bo prijeten, varen in funkcionalen. Načrtujemo zasebne vrtove, pa tudi javne in poljavne zelene in odprte površine.

Način dela

Pri svojem delu zhajamo iz značilnosti krajine oziroma urbanega prostora, v katerem se nahaja nova ureditev, iz prostorskih omejitev in iz potreb naročnika ter iz pogojev za vzdrževanje

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.