Infrastrukturni projekti

Izvedba infrastrukturnih ureditev zahteva izdelavo različnih vrst projektne dokumentacije, to so idejne zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI) in projekt izvedenih del (PID). V osnovi izdelujemo projektno dokumentacijo za ceste, parkirišča, avtobusna postajališča, kolesarske steze in poti, pločniki in pešpoti, kanalizacijo, čistilne naprave, zadrževalne bazene, vodovode, vodohrane, zbirne centre, centri za ravnanje z odpadki in ostalo.

Ob sodelovanju z zunanjimi sodelavci izdelujemo tudi projektno dokumentacijo za celovito urejanje gospodarske javne infrastrukture poslovnih con in ostalih ureditvenih območij. Pri umeščanju infrastrukturnih objektov v prostor dajemo velik pomen tudi prostorskemu vidiku urejanja. V izdelavo projektnih rešitev so tako poleg strokovnjakov tehničnih smeri vključeni tudi prostorski stokovnjaki. Poleg znanja in izkušenj pri načrtovanju projektnih rešitev je zelo pomembna tudi uporaba ustrezne programske opreme.

V našem podjetju zato uporabljamo sodobno in zmogljivo programsko opremo, ki temelji na autodesk platformi (Autodesk Civil, Autodesk Map, Plateia in Urbano). Naši naročniki so ministrstva, občine, komunale in zasebni investitorji.

Za infrastrukturne ureditve pripravljamo različne vrste projektne dokumentacije za prometne površine, kanalizacijo, čistilne naprave, vodovode, vodohrane, zbirne centre, centri za ravnanje z odpadki in ostalo. Izdelujemo tudi projektno dokumentacijo za celovito urejanje gospodarske javne infrastrukture poslovnih con in ostalih ureditvenih območij.

Način dela

Kot izkušeni strokovnjaki s področja gradbene stroke, izvajamo recenzije in revizije projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za prometno in okoljsko infrastrukturo.
 
Zavedamo se, da sta kakovost gradnje ter posledično trajnostni razvoj druže in okolja v veliki meri odvisna tudi od strokovnosti pri izvajanju nadzorov. Pri izvajanju projektantskih in gradbenih nadzorov ob gradnji prometne in okoljske infrastrukture si prizadevamo za stokovno in skrbno izvedbo del v skladu s pravili stroke.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.