Projektne naloge za razpise

Projektne naloge za razpise so ključna dokumentacija, v katerih se opredelijo najpomembnejši koraki v začetni fazi priprave prostorske dokumentacije.


Od njih je odvisna uspešnost napredovanja in tudi uresničevanja projekta. V ta namen v projektni nalogi opredelimo optimalno vsebino in sosledje potrebnih aktivnosti in faz ter udeležencev postopka izdelave. Pri tem uporabljamo številne izkušnje na področju vsebinskih posebnosti načrtovanih ureditev in postopkov priprave posameznih aktov.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Natečajno gradivo – projektna naloga za arhitekturni natečaj za območje urejanja ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica, naročnik Stanovanjski sklad RS, d.o.o., junij 2008
  • Projektna naloga za natečaj Tržnica v Novem mestu, naročnik: Mestna občina Novo mesto, 2002
  • Projektna naloga za natečaj Bršljin, naročnika: Mestna občina Novo mesto in Real, storitve financiranja, svetovanja in trženja, d.o.o, oktober 1999