Kontakti

direktorica

Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

07/373-06-61

041/694-461

suzana.simic@acer.si

poslovna sekretarka

Damjana Barič, dipl. ekon.

07/373-06-60

07/373-06-71

damjana.baric@acer.si

Oddelek za prostorsko načrtovanje

vodja oddelka

mag. Jelka Hudoklin, univ. dipl. inž. kraj. arh.

07/373-06-70

041/694-463

jelka.hudoklin@acer.si

mag. Irena Hočevar, univ. dipl. geogr.

07/373-06-63

031/869-045

irena.hocevar@acer.si

Igor Črnugelj, univ. dipl. inž. arh.

07/373-06-62

041/575-811

igor.crnugelj@acer.si

Nina Fabjančič, mag. inž. arh.

07/373-06-62

nina.fabjancic@acer.si

Blaž Meznarčič, mag. inž. kraj. arh.

07/373-06-64

blaz.meznarcic@acer.si

Tanja Jerin, inž. grad.

07/373-06-77

tanja.jerin@acer.si

Oddelek za nizke gradnje

vodja oddelka

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inž.

07/373-06-74

041/840-395

zoran.gajski@acer.si

mag. Radovan Nikić, univ. dipl. inž. grad.

07/373-06-72

041/694-452

radovan.nikic@acer.si

Jernej Radovac, univ. dipl. inž. grad.

07/373-06-76

040/451-169

jernej.radovac@acer.si

Anita Kaplan, mag. inž. grad.

07/373-06-76

anita.kaplan@acer.si

Goran Jotanović, dipl. inž. ok. grad.

07/373-06-73

goran.jotanovic@acer.si

Robert Dolšina, grad. teh.

07/373-06-65

robert.dolsina@acer.si

Špela Kos, štud. v. o. k.

07/373-06-76

spela.kos@acer.si

Tjaša Volčjak, dipl. inž. grad.

07/373-06-73

tjasa.volcjak@acer.si

Pokličite nas:

07/373-06-60

Pišite nam:

info@acer.si