Vrednotenje krajine

Vrednotenje krajine zajema opredelitev pričakovanih vplivov predlaganih ureditev na krajino in oblikovanje usmeritev za nadaljnje načrtovanje, z namenom omejiti negativne vplive na krajinske kakovosti.


V okviru vrednotenja so obravnavani vplivi načrtovanih ureditev na kakovost krajinskih prvin na vplivnem območju načrtovanih ureditev, vidna izpostavljenost pričakovanih sprememb krajine in njihov pomen v zaznavi krajine na vplivnem območju načrtovanih ureditev.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Analiza stanja in vidna izpostavljenost načrtovanih ureditev HE Hrastje – Mota, naročnik Dravske elektrarne Maribor, julij 2014
  • Vital Landscapes – Vitalne krajine, trajnostni razvoj kulturnih krajin z uporabo inovativnih tehnik, naročnik LUZ d.d., 2013
  • Inventory and Sustainable Use of Lanscape Diversity in Project Demo-Sites (COAST – Krka, Pelješac), OIKON Ltd., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, LUZ d.d. – Ljubljanski urbanistični zavod d.d., junij 2009
  • Vizualizacija ureditev na območju Spodnjega gradu v Brestanici, naročnik Infra d.o.o., maj 2009
  • Smernice za celostno ohranjanje dediščinske kulturne krajine (spremembe zakonodaje, povezovanje s kmetijstvom), naročnik Ministrstvo za kulturo, november 2005
  • CRP Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora – ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin, naročnika: MOP in MŠZŠ, Novo mesto, november 2005
  • Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov, naročnik FGG Ljubljana, november 2005
  • Možni načini implementacije Evropske konvencije o krajini v Sloveniji, MOPE in MŠZŠ (CRP), izvajalec Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Acer Novo mesto d.o.o., september 2005
  • Metodologija za opredelitev prepoznavnosti slovenskih krajin na državni in lokalni ravni – testni primer območje Radenskega polja kot prispevek v mednarodnem projektu Interreg III B/CADSES (L.O.T.O.), naročnik MOPE, marec 2005
  • Valorizacija in vključevanje vrednot krajine v prostorske instrumente, naročnik MOP – UPP, december 2003