Študije razvoja infrastrukture

Umeščanje prometne infrastrukture v prostor mora temeljiti na obstoječi in načrtovani rabi prostora, kakor tudi obstoječi in bodoči organizaciji dejavnosti v prostoru. Pri načrtovanju prometne infrastrukture je potrebno upoštevati medsebojni vpliv različnih prometnih sistemov. Predlagane rešitve temeljijo na primerjavi variantnih rešitev z tehničnega, prometno ekonomskega, prostorskega in okoljskega vidika.

Pri umeščanju infrastrukture v prostor izhajamo iz obstoječe in načrtovane rabe prostora, kakor tudi obstoječe in bodoče organizacije dejavnosti v prostoru. Sisteme okoljske infrastrukture obravnavamo strokovno in celovito, s čimer skušamo zagotoviti optimalno rabo in čim bolj enostavno vzdrževanje teh sistemov.

Način dela

Posamezni objekti in naprave okoljske infrastrukture so praviloma povezani v kompleksne sisteme vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode. Sisteme okoljske infrastrukture je potrebno obravnavati celovito in strokovno, saj le tako lahko zagotovimo optimalne pogoje pri obratovanju in vzdrževanju teh sistemov. Ključnega pomena pri tem je ustrezna in celovita preveritev možnih variant, v kateri se obravnavajo tehnični, ekonomski, prostorski in okoljski vidiki načrtovanih sistemov.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.