Recenzije, revizije

Kot izkušeni strokovnjaki na gradbenem področju izvajamo recenzije in revizije projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za prometno in okoljsko infrastrukturo.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Večnamenska pot ob G2-105/0255 (Krka-Revoz) od km 0.220 do km 1.630, projektant: GPI d.o.o., Novo mesto, št. projekta P-2013/35, izjava o usklajenosti projekta v skladu s pripombami recenzijske razprave, oktober 2016
  • Rekonstrukcija regionalne ceste R2-409/0301 Vrhnika-Logatec, od km 0.830 do km 1.400 – 1. faza, projektant: STIA NGI d.o.o., Novo mesto, št. projekta: PZI-47/2015, izjava o usklajenosti projekta v skladu s pripombami recenzijske razprave, april 2016
  • Ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč, od km 1.580 do km 3.330, projektant: APPIA d.o.o., št. projekta: AP009-15, izjava o usklajenosti projekta v skladu s pripombami recenzijske razprave, november 2015
  • Ureditev Cestninskega uporabniškega centra na počivališču Lopata, projektant: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., št. projekta: 11-0517, izjava o usklajenosti projekta v skladu s pripombami recenzijske razprave, oktober 2015