Študije variant okoljske infrastrukture

Posamezni objekti in naprave okoljske infrastrukture so praviloma povezani v kompleksne sisteme vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode.


Sisteme okoljske infrastrukture je potrebno obravnavati celovito in strokovno, saj le tako lahko zagotovimo optimalne pogoje pri obratovanju in vzdrževanju teh sistemov. Pri tem je ključnega pomena ustrezna in celovita preveritev možnih variant, v kateri se obravnavajo tehnični, ekonomski, prostorski in okoljski vidiki načrtovanih sistemov.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Povečanje zmogljivosti ČN Otočec na 1900 PE, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., december 2013
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 4. sklop, naročnik Občina Straža Naročnik Občina Straža, september 2012
  • Čistilna naprava Herinja vas (variante umestitve čistilne naprave v prostor), naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., september 2011
  • Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna, naročnik Mestna občina Novo mesto, junij 2007
  • Kanalizacijski sistemi za odvod komunalne odpadne vode v delu KS Otočec (Trška Gora, Sevno), naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., oktober 2004