Strateške in primerjalne študije prometne infrastrukture

Umeščanje prometne infrastrukture v prostor mora temeljiti na obstoječi in načrtovani rabi prostora, pa tudi na obstoječi in bodoči organizaciji dejavnosti v prostoru.


Pri načrtovanju prometne infrastrukture je potrebno upoštevati medsebojni vpliv različnih prometnih sistemov. Predlagane rešitve temeljijo na primerjavi variantnih rešitev s tehničnega, prometno ekonomskega, prostorskega in okoljskega vidika.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

 • Celostna prometna strategija občine Novo mesto, naročnik MO Novo mesto, maj 2017 – VEČ…
 • Celostna prometna strategija občine Metlika, naročnik Občina Metlika, april 2017 – VEČ…
 • Primerjalna študija variant nove povezovalne ceste Kranj – Škofja Loka, naročnik DRSC, oktober 2011
 • Primerjalna študija variant obvoznice Zg. Hotič var. Občine Litija, naročnik DRSC, oktober 2011
 • Celostna študija spremljajočih objektov ob trasi tretje razvojne osi (južni del – NM – Metlika – Vinica), naročnik DRSC, oktober 2011
 • Primerjalna študija variant obvoznice Kočevje, naročnik DRSC, maj 2010
 • Primerjalna študija variant obvoznice Bohinjska Bistrica, naročnik DRSC, maj 2010
 • Primerjalna študija variant obvoznice Šoštanj, naročnik DRSC, maj 2010
 • Primerjalna študija variant obvoznice Moravče, naročnik DRSC, maj 2010
 • Prometna študija za občino Ivančna Gorica za potrebe priprave SPRO, naročnik Občina Ivančna Gorica, oktober 2009
 • Primerjalna študija variant obvoznice Brežice, naročnik DRSC, oktober 2008
 • Primerjalna študija variant obvoznice Kalce – CP Logatec, naročnik DRSC, oktober 2008
 • Primerjalna študija variant obvoznice Ribnica, naročnik DRSC, oktober 2008
 • Študija variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za cestno povezavo od Krškega do Brežic, naročnik DRSC, september 2008
 • Študija variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve z gradbeno – tehničnim ter prometnim in ekonomskim delom študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško (3. os), naročnik DRSC, julij 2008
 • Študija variant obvoznice Tolmin, naročnik Ministrstvo za promet, september 2006
 • Primerjalna študija variant obvoznice Velike Lašče, naročnik DRSC, junij 2006
 • Strategije prostorskega razvoja občin Črnomelj, Metlika in Semič – prometna študija, naročnik Občine Črnomelj, Metlika in Semič, september 2005
 • Študija prevoznosti Bohinjskega predora za cestni promet, naročnik DRSC, maj 2002
 • Prometne študije boljše povezave med Zgornjesavsko, Zgornjesoško dolino in Italijo, naročnik DRSC, marec 2002
 • Študija variant glavne ceste med A1 v Celju in A2 v Novem mestu, naročnik DRSC, junij 2001
 • Študija variant glavne ceste med A2 v Novem mestu in MMP Metlika, naročnik DRSC, junij 2001
 • Idejna študija variant boljše povezave med Zgornjesavsko in Zgornjesoško dolino prek Cerknega, naročnik DRSC, november 1999