Acer Novo mesto d.o.o.

je podjetje za napredne prostorske rešitve. Že več kot 20 let delujemo poslovno stabilno, z odličnimi strokovnjaki in poslovnimi referencami, zato z nami zanesljivo pridete do najboljših prostorskih rešitev.

ZADNJA NOVICA

Ogled gradbišča za HE Brežice

V začetku aprila so naši sodelavci v sodelovanju z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije organizirali ogled gradbišča za HE Brežice, ki je trenutno največje gradbišče v državi. Pri tem velikem projektu je od samih začetkov sodelovalo tudi naše podjetje, zato smo z ekipo izvajalcev in nadzora kolegom, inženirjem in arhitektom lahko predstavili tudi številne zanimivosti in strokovne rešitve vse od priprave DPN do izvedbene projektne dokumentacije in monitoringa izvajanja krajinskih ureditev.

NAŠI PROJEKTI

Čistilna naprava Modrej

Ceste in gospodarska javna infrastruktura v NGC Novo mesto

Gradnja čistilne naprave Tolmin

Obvoznica Gorenja vas v času gradnje

Zasnova stanovanjske soseske v Regrči vasi

Naravovarstvene in rekreacijske ureditve ob HE Brežice

Umestitev čistilne naprave Globodol v skedenj

Preveritev ranljivosti prostora za nove prometnice

Koncept prostorskega razvoja Novega mesta

Detajl ureditve pokopališča Vavta vas

Nagrada Zlati svinčnik 2013