Acer Novo mesto d.o.o.

je podjetje za napredne prostorske rešitve. Že več kot 20 let delujemo poslovno stabilno, z odličnimi strokovnjaki in poslovnimi referencami, zato z nami zanesljivo pridete do najboljših prostorskih rešitev.

Konec oktobra smo skupaj s sodelavci iz Urbanističnega inštituta RS in Razvojnega centra Novo mesto pripravili poročila 1. faze Celostnih prometnih strategij za Mestno občino Novo mesto ter Občini Metlika in Kočevje. Od podpisa pogodb v maju pa do zdaj so bili opravljeni številni sestanki, delavnice, javne obravnave, ankete in predstavitve na občinah, v šolah in vrtcih, ter intervjuji s ključnimi deležniki po podjetjih in tudi za širšo javnost. Veseli nas, da se na vseh aktivnostih in dogodkih odpira živahna debata o pomenu spremenjenih potovalnih navad in drugih, bolj trajnostnih načinih mobilnosti. Razmišljanje na način, da je uporaba osebnega avtomobila edina možnost za premikanje, postopno zamenjuje razmišljanje o drugih, alternativnih načinih. Hoja, kolesarjenje in javni potniški promet spet postajajo še kako aktualni!

Glejte tudi:

NAŠI PROJEKTI

Čistilna naprava Modrej

Ceste in gospodarska javna infrastruktura v NGC Novo mesto

Gradnja čistilne naprave Tolmin

Obvoznica Gorenja vas v času gradnje

Zasnova stanovanjske soseske v Regrči vasi

Naravovarstvene in rekreacijske ureditve ob HE Brežice

Umestitev čistilne naprave Globodol v skedenj

Preveritev ranljivosti prostora za nove prometnice

Koncept prostorskega razvoja Novega mesta

Detajl ureditve pokopališča Vavta vas

Nagrada Zlati svinčnik 2013