Acer Novo mesto d.o.o.

je podjetje za napredne prostorske rešitve. Že več kot 20 let delujemo poslovno stabilno, z odličnimi strokovnjaki in poslovnimi referencami, zato z nami zanesljivo pridete do najboljših prostorskih rešitev.

KULTURA PROSTORA IN GRADITVE ZDAJ!

Skupina Odgovorno do prostora! je pred dnevi predstavila publikacijo "Kultura prostora in graditve zdaj!", v kateri širšo javnost in odločevalce opozarja na kritične razmere v slovenskem prostoru. Publikacija je rezultat sodelovanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki se ukvarjajo s prostorom in graditvijo: arhitektov, krajinskih arhitektov, prostorskih načrtovalcev, geografov, geodetov in inženirjev. Namenjena je ozaveščanju o pomenu kakovostnega urejanja prostora za zagotavljanje večje kakovosti bivanja, zato želi spodbuditi bolj ambiciozno snovanje nove prostorske politike, ki bo dostojna velikega potenciala prostora in ljudi v tem razvojno prelomnem času.

Pri nastajanju publikacije je sodelovala tudi naša sodelavka, mag. Jelka Hudoklin.

NAŠI PROJEKTI

Čistilna naprava Modrej

Ceste in gospodarska javna infrastruktura v NGC Novo mesto

Gradnja čistilne naprave Tolmin

Obvoznica Gorenja vas v času gradnje

Zasnova stanovanjske soseske v Regrči vasi

Naravovarstvene in rekreacijske ureditve ob HE Brežice

Umestitev čistilne naprave Globodol v skedenj

Preveritev ranljivosti prostora za nove prometnice

Koncept prostorskega razvoja Novega mesta

Detajl ureditve pokopališča Vavta vas

Nagrada Zlati svinčnik 2013