Acer Novo mesto d.o.o.

je podjetje za napredne prostorske rešitve. Že več kot 20 let delujemo poslovno stabilno, z odličnimi strokovnjaki in poslovnimi referencami, zato z nami zanesljivo pridete do najboljših prostorskih rešitev.

NAŠI PROJEKTI

Čistilna naprava Modrej

Ceste in gospodarska javna infrastruktura v NGC Novo mesto

Gradnja čistilne naprave Tolmin

Obvoznica Gorenja vas v času gradnje

Zasnova stanovanjske soseske v Regrči vasi

Naravovarstvene in rekreacijske ureditve ob HE Brežice

Umestitev čistilne naprave Globodol v skedenj

Preveritev ranljivosti prostora za nove prometnice

Koncept prostorskega razvoja Novega mesta

Detajl ureditve pokopališča Vavta vas

Nagrada Zlati svinčnik 2013