Acer Novo mesto d.o.o.

je podjetje za napredne prostorske rešitve. Že več kot 20 let delujemo poslovno stabilno, z odličnimi strokovnjaki in poslovnimi referencami, zato z nami zanesljivo pridete do najboljših prostorskih rešitev.

PRAZNOVALI SMO 25-LETNICO OBSTOJA PODJETJA

Naše podjetje letos obeležuje 25-letnico obstoja, na kar smo ponosni. V teh letih smo naredili veliko projektov in se pri tem lotevali različnih prostorskih problemov ter sodelovali s številnimi naročniki, zunanjimi sodelavci in inštitucijami. Upamo, da smo s prizadevnostjo in strokovnim delom pustili opazno in pozitivno sled v prostoru.

Naši cilji iz preteklih let ostajajo enaki tudi za naprej in so usmerjeni v skrb za okolje, za boljšo urejenost prostora, boljše bivalne pogoje ter v uveljavljanje strokovnosti in etike.

Zavedamo se, da teh ciljev ne moremo dosegati sami, pač pa le v širših delovnih skupinah, ob dobrem sodelovanju številnih deležnikov.

Zato bi se radi ob tej priložnosti zahvalili naročnikom, soglasodajalcem in drugim predstavnikom javnih in drugih institucij ter posameznikom in vsem številnim sodelavcem, ki ste nam že doslej znali prisluhniti in ceniti naša prizadevanja in ste nas podpirali pri našem delu. Upamo, da bomo lahko tudi na poti, ki je pred nami in je zagotovo polna izzivov, lahko skupaj nadaljevali to naše poslanstvo in s tem zagotavljali kakovostne prostorske rešitve.

Obletnico smo obeležili v družbi številnih sodelavcev, naročnikov in drugih gostov. Posebej smo ponosni na priznanji, ki sta nam ju ob tem podelila direktor GZDBK, Tomaž Kordiš, in župan MONM, mag. Gregor Macedoni.