Urbanistične rešitve

Urbanistične rešitve za soseske, poslovne cone, pokopališča, turistične, športne, rekreacijske in druge ureditve izdelujemo v interdisciplinarni delovni skupini z znanji s področja urbanizma, krajinske arhitekture, arhitekture, nizkih gradenj in komunalnega gospodarstva.


Naša vodila so funkcionalnost predvidenih ureditev, racionalna raba prostora in skladnost z omejitvami v prostoru, pa naj gre za naravne danosti ali pa ustvarjene razmere. Praviloma pripravljamo variantne rešitve, ki jih ovrednotimo in primerjamo s prostorskega, tehničnega in okoljskega vidika ter tudi z naročnikom in z javnostjo. V ta namen izdelujemo različne grafične predstavitve, fotomontaže in druge vizualizacije.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Urbanizem, strokovne podlage in študije variant

Pomembnejše reference

 • Strokovne podlage za širše območje južne zbirne ceste, naročnik MONM, januar 2014
 • Strokovna podlaga za urejanje jedra mesta Kočevje, naročnik Občina Kočevje, junij 2013
 • Urbanistične strokovne podlage in idejne rešitve GJI za celotno območje in OPPN za del območja Ob Belokranjski cesti – jug 2, naročnik Globalne nepremičnine, marec 2013
 • Strokovne podlage za OPN občine Kočevje. Poselitev – naselja, naročnik Občina Kočevje, oktober 2011
 • Strokovne podlage za OPN občine Straža. Poselitev – naselja, naročnik Občina Straža, marec 2008
 • Podrobnejše strokovne podlage za OPN občine Šmarješke Toplice. Poselitev – naselja, naročnik Občina Šmarješke Toplice, junij 2008
 • Strokovne podlage za poselitev za prostorski red občine Ivančna Gorica, naročnik Občina Ivančna Gorica, junij 2008
 • Analiza in usmeritve za razvoj posameznih naselij v Mestni občini Novo mesto, naročnik Mestna občina Novo mesto, julij 2007
 • Zeleni sistem Črnomlja, naročnik Občina Črnomelj, maj 2006
 • Strokovne podlage za poselitev v okviru strategije prostorskega razvoja občin Črnomelj, Metlika in Semič. Naročniki: Občina Črnomelj, Občina Metlika in Občina Semič, oktober 2005
 • Zeleni sistem Novega mesta, naročnik Mestna občina Novo mesto, april 2004
 • Urbanistični načrti za naselja Novo mesto, Gabrje, Stopiče, Velike Brusnice, Otočec, Birčna vas, Straža, Šmarješke Toplice, Šmarjeto, Zbure, Dolenje Kronovo, Bela Cerkev, Črnomelj, Metlika, Gradac, Kočevje, Stara Cerkev, Predgrad, Kočevska Reka.