Občinski prostorski načrti (OPN)

Imamo veliko izkušenj z izdelavo občinskih prostorskih načrtov za večje in manjše občine, med drugim smo prvi v Sloveniji izdelali OPN za mestno občino.


Razpolagamo z vso potrebno programsko opremo, tudi za izdelavo zahtevnih grafičnih delov OPN in imamo visoka strokovna znanja z vseh relevantnih področij za izdelavo OPN, vključno z opremo in znanji na področju geografskega informacijskega sistema (GIS). Izdelujemo tudi spremembe in dopolnitve veljavnih OPN in svetujemo občinam in investitorjem v zapletenih postopkih in usklajevanju z nosilci urejanja prostora. V okviru izdelave OPN ali pa kot ločene projekte izdelujemo tudi strokovne podlage za OPN – urbanistične načrte za večja naselja in strokovne podlage za manjša naselja, študije zelenih sistemov za odprte površine v naseljih, demografske študije, ovrednotimo posamezne investicijske pobude, izdelujemo zasnove omrežij in objektov GJI, idejne rešitve in utemeljitve posameznih ureditev ter druge strokovne podlage.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • OPN občine Ivančna Gorica, naročnik Občina Ivančna Gorica, september 2013 (Uradni list RS, št. 73/13)
  • OPN občine Metlika, naročnik Občina Metlika, april 2013 (Uradni list RS, št. 31/13)
  • OPN občine Šmarješke Toplice, naročnik Občina Šmarješke Toplice, november 2012 (Uradni list RS, št. 91/12)
  • OPN občine Straža, naročnik Občina Straža, december 2012 (Uradni list RS, št. 105/12)
  • OPN občine Črnomelj – strokovni in vsebinski del, naročnik Občina Črnomelj, november 2011 (Uradni list RS, št. 32/11)
  • OPN Mestne občine Novo mesto, naročnik Mestna občina Novo mesto, november 2009 (Uradni list RS, št. 101/09)