Državni prostorski načrti (DPN)

DPN izdelujemo za prostorsko in okoljsko zahtevne ureditve državnega pomena, predvsem za infrastrukturne objekte, kot so avtoceste, hitre ceste, hidroelektrarne, daljnovodi.


Vse faze DPN (pobuda, analiza smernic, študija variant in vse nadaljnje faze načrta) izdeluje visoko usposobljena skupina strokovnjakov z vseh področij, pomembnih za načrtovano prostorsko ureditev, ki jo vodi izkušeni prostorski načrtovalec. V postopkih izdelave DPN potekajo zahtevna usklajevanja s pristojnimi ministrstvi in z javnostmi. Zato naši odgovorni vodje projekta zelo dobro poznajo različna strokovna področja urejanja prostora in tudi vse ravni od strateškega planiranja pa do izvedbene projektne dokumentacije. S tem zagotavljamo kakovostno izdelavo DPN ob upoštevanju vseh pomembnih vsebin in pričakovanih zahtev v nadaljnjih korakih postopkov pridobivanja dovoljenj. Lahko se pohvalimo, da smo do sprejetja na Vladi pripeljali že veliko število DPN in za dva od njih prejeli najvišjo nagrado Zbornice za arhitekturo in prostor – zlati svinčnik.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • DPN za HE Mokrice (Joint Venture s Savaprojekt d.d.), vključno z Utemeljitvijo najustreznejše rešitve (faza študije variant), naročnik Ministrstvo za gospodarstvo, avgust 2013 (Uradni list RS, št. 69/13)
  • DPN za obvoznico Tolmin, naročnik DRSC; maj 2013 (Uradni list RS, št. 44/13)
  • DPN za 3. razvojno os – južni del: odsek 1 od AC A2 do priključka Maline, naročnik DRSC, december 2012 (Uradni list RS, št. 102/12)
  • DPN za rekonstrukcijo dela daljnovoda DV 2 x 110 kV Brestanica – Hudo na odseku od SM 84 do SM 102, naročnik Elektro Slovenija, november 2012 (Uradni list RS, št. 87/12)
  • DPN za HE Brežice, vključno z Utemeljitvijo najustreznejše rešitve (faza študije variant), naročnik Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, (Joint venture s Savaprojektom), junij 2012 (Uradni list RS, št. 50/12)
  • DPN za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v Občini Krško (Joint venture s Savaprojektom), ARAO, december 2009 (Uradni list RS, št. 114/09)
  • DLN za HE Krško, naročnik MOPE Urad RS za energetiko, izvajalca Savaprojekt, d.d. Krško in Acer Novo mesto, junij 2006 (Uradni list RS, št. 103/06)
  • DLN za avtocestni odsek Pluska – Ponikve, naročnik DARS d.d., julij 2006 (Uradni list RS, št. 78/06)
  • DLN za HE Blanca, naročnik MOPE Urad RS za energetiko, izvajalec Savaprojekt, d.d. Krško, podizvajalec Acer Novo mesto, d.o.o., junij 2005 (Uradni list RS, št. 61/05, 101/05)