Študije ranljivosti

Študije ranljivosti pripravljamo kot eno od strokovnih podlag za odločanje o najustreznejših lokacijah za različne prostorske ureditve, objekte in posege v prostor in sicer za posamezne posege ali pa za obsežnejša območja – npr. občino ali regijo.


Pri njihovi izdelavi uporabljamo najnovejša programska orodja in opremo, ki omogočajo obdelavo velikega obsega prostorskih podatkov in izvedbo računalniških analiz. Postopek izdelave študij ranljivosti temelji na transparentni metodi dela, ki je bila prvič razvita na Harvardovi univerzi v ZDA in zaradi transparentnega postopka omogoča visoko stopnjo objektivnosti. Uporabljajo se kot strokovne podlage za utemeljevanje sprejemljivosti prostorskih ureditev in posegov z vidika vplivov na okolje in za odločanje o najustreznejših lokacijah oziroma variantah v okviru študij variant ter kot strokovne podlage za državne in občinske prostorske načrte.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Analiza stanja in vidna izpostavljenost načrtovanih ureditev HE Hrastje – Mota, naročnik Dravske elektrarne Maribor, julij 2014
  • Obrazložitev primerjalne študije variant za občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 2 X 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, maj 2010
  • Analiza ranljivosti in privlačnosti prostora kot strokovna podlaga za Regionalno zasnovo prostorskega razvoja Južne Primorske, januar 2006
  • Študija ranljivosti prostora občine Ivančna Gorica, naročnik občina Ivančna Gorica, september 2005
  • Študija ranljivosti prostora za območja občin Črnomelj, Metlika in Semič, naročniki: Občine Črnomelj, Metlika in Semič, april 2005