Ocene vplivov na okolje

Ocene vplivov na okolje pripravljamo za različne prostorske ureditve, objekte in posege v prostor.


Za kompleksnejše primere oblikujemo delovno skupino strokovnjakov za vsa relevantna področja. Posebej smo specializirani za vrednotenje vplivov na krajino in na ocenjevanje vplivov na vidno okolje. Pri svojem delu uporabljamo tudi računalniško podprte, transparentne metode dela, ki omogočajo visoko stopnjo objektivnosti. Zato so naše ocene vplivov na okolje strokovno podprte in utemeljene ter omogočajo določitev ciljnih in učinkovitih ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje. Na ta način investitorji pridobijo strokovno podprte in kredibilne ocene, ki pripomorejo k utemeljevanju sprejemljivosti prostorskih ureditev in posegov z okoljskega vidika ter so pogosto uporabne tudi kot priloga k prijavam na razpisih za pridobitev sredstev.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Okoljsko poročilo za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega, naročnik MOP, julij 2007
  • Poročilo o vplivih na okolje za DV 110 kV Murska Sobota – Lendava, naročnik Elektro Maribor, maj 2006
  • Poročilo o vplivih na okolje za čistilno napravo Šmarješke Toplice, naročnik Komunala Novo mesto, julij 2005
  • Program okoljskega monitoringa za naravni rezervat Škocjanski zatok, naročnik MOPE – ARSO, junij 2004
  • Poročilo o vplivih na okolje za izvennivojsko križanje preložene ceste R2-420/1335 z železniško progo v Dobovi, naročnik DRSC, marec 2004
  • Prostorska preveritev širitve Kamnoloma Visoko, naročnik Splošno gradbeno podjetje Tehnik d.d., januar 2004
  • Strokovna ocena vplivov na okolje za postavitev plastenjakov pri Kmetijski šoli Grm, naročnik Kmetijska šola Grm Novo mesto, avgust 2003
  • Strokovna ocena vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije na Selih pri Dolenjskih Toplicah, naročnik Občina Dolenjske Toplice, maj 2003
  • Program okoljskega monitoringa za AC Karavanke – Obrežje na odseku Smednik – Krška vas, pododseku Smednik – Krška vas, naročnik DARS, april 2003
  • Poročilo o vplivih na okolje za zazidalni načrt Adria Novo mesto, naročnik Adria Mobil d.o.o., 2002