Študije trajnostne mobilnosti

Pridobili smo potrdilo o usposobljenosti za izdelavo Celostnih prometnih strategij, kar dokazuje, da smo pripravljeni na izdelovanje celostnih prometnih strategij, ki bodo podlaga za izvedbene načrte in projekte.


Na področju urejanja prometa in načrtovanja novih prometnic ter povezanih vsebin imamo veliko izkušenj tako na študijski kot na projektni ravni z načrtovanjem različnih vrst prometnic – od hitrih in regionalnih cest, državnih cest, obvoznic in drugih lokalnih cest, pa do kolesarskih omrežij in peš povezav ter površin za mirujoči promet. S problematiko trajnostne mobilnosti se vsebinsko povezujejo naše izkušnje s posamičnimi projektnimi rešitvami, predvsem pa s kompleksnimi prometnimi ureditvami, ki so povezane z urbanističnim urejanjem, kot so npr. prometne študije za urejanje mestnih središč.

Zaključili smo izdelavo prve Celostne prometne strategije, ki je bila pripravljena za občino Metlika, zaključujemo pa tudi CPS za občino Kočevje in za Mestno občino Novo mesto.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Celostna prometna strategija občine Metlika, naročnik Občina Metlika, april 2017 – VEČ…