Projektna dokumentacija za nestanovanjske stavbe

Za poslovne in upravne stavbe, industrijske stavbe in skladišča, trgovske in gostinske stavbe, za stavbe splošnega družbenega pomena (šola, vrtec, bolnišnica, knjižnica, kulturni dom, gasilski dom idr.) ter za pokopališke objekte in za kmetijske stavbe izdelujemo projektno dokumentacijo za nove gradnje, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in spremembe namembnosti.


Izdelamo vse vrste projektne dokumentacije od idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ter projekta izvedenih del za pridobitev uporabnega dovoljenja. Poleg izdelave projektne dokumentacije nudimo tudi svetovanje, vodenje postopkov in projektov.

V pripravo projektne dokumentacije vključujemo zunanje sodelavce za načrte elektro instalacij, strojnih instalacij, tehnoloških načrtov, študij in elaboratov. Vseskozi se seznanjamo z novimi tehnologijami, materiali in iščemo možnosti za optimalne, energetsko učinkovite in ekonomične ter funkcionalne rešitve, kar upoštevamo v naših projektih. Pri tem upoštevamo tudi tehnološke, lokacijske in druge posebnosti posameznih dejavnosti ter želje naročnikov.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.