Poročila 1. faze Celostnih prometnih strategij za MONM ter Občini Metlika in Kočevje

Konec oktobra smo skupaj s sodelavci iz Urbanističnega inštituta RS in Razvojnega centra Novo mesto pripravili poročila 1. faze Celostnih prometnih strategij za Mestno občino Novo mesto ter Občini Metlika in Kočevje. Od podpisa pogodb v maju pa do zdaj so bili opravljeni številni sestanki, delavnice, javne obravnave, ankete in predstavitve na občinah, v šolah in vrtcih, ter intervjuji s ključnimi deležniki po podjetjih in tudi za širšo javnost. Veseli nas, da se na vseh aktivnostih in dogodkih odpira živahna debata o pomenu spremenjenih potovalnih navad in drugih, bolj trajnostnih načinih mobilnosti. Razmišljanje na način, da je uporaba osebnega avtomobila edina možnost za premikanje, postopno zamenjuje razmišljanje o drugih, alternativnih načinih. Hoja, kolesarjenje in javni potniški promet spet postajajo še kako aktualni!

Glejte tudi: