Kultura prostora in graditve zdaj!

Skupina Odgovorno do prostora! je pred dnevi predstavila publikacijo “Kultura prostora in graditve zdaj!“, v kateri širšo javnost in odločevalce opozarja na kritične razmere v slovenskem prostoru. Publikacija je rezultat sodelovanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki se ukvarjajo s prostorom in graditvijo: arhitektov, krajinskih arhitektov, prostorskih načrtovalcev, geografov, geodetov in inženirjev. Namenjena je ozaveščanju o pomenu kakovostnega urejanja prostora za zagotavljanje večje kakovosti bivanja, zato želi spodbuditi bolj ambiciozno snovanje nove prostorske politike, ki bo dostojna velikega potenciala prostora in ljudi v tem razvojno prelomnem času.

Pri nastajanju publikacije je sodelovala tudi naša sodelavka, mag. Jelka Hudoklin.