AKTUALNI PROJEKTI

V izvajanju so številni projekti, pri katerih sodelujejo tudi naši sodelavci. Dva izmed njih sta prenova Glavnega trga v Novem mestu in krajinske ureditve ob akumulacijskem bazenu HE Brežice.